3-4 Bin TL Maaşla Kamuya 50-55 KPSS ile Personel Memur Alımı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında farklı kamu kurumlarına en az lise mezunu adaylar arasından 50-55 KPSS puani ile personel alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Kamu kurumlarının yayınlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

  • 527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

haberin devamı ve ayrıntılar için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni KPSS atama ilanları
Etiketlendi:     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial